Advocaat uurtarief
€ 139,-
excl. BTW en kantoorkosten

Incasso

Indien uw debiteuren weigeren te betalen en geen acht slaan op betalingsherinneringen of sommaties van uw kant, dan kunt u zich wenden tot de afdeling incasso van Hogenkamp Advocaten.

No win no fee

In veel gevallen werkt de afdeling incasso op basis van ‘no win no fee’. Wij bieden op deze manier de kwaliteit van een advocatenkantoor tegen het kostenniveau van deurwaarderskantoren en incassobureaus.

Indien verweer

Mocht uw debiteur verweer voeren, dan zal door de afdeling advocatuur een inschatting worden gegeven van de kosten van een procedure. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat deze kosten in verhouding moeten staan met het in te vorderen bedrag.

Werkwijze

De werkwijze is over het algemeen als volgt:
  1. U levert bij ons de vordering in (de openstaande facturen) met daarbij de gegevens van uw debiteur. U ontvangt van ons een bevestiging van opdracht.
  2. Uw debiteur wordt door ons schriftelijk verzocht dan wel gesommeerd te betalen.
  3. De debiteur wordt vervolgens intensief telefonisch en schriftelijk benaderd indien na de eerste brief geen betaling heeft plaatsgevonden.
  4. Indien de debiteur niet reageert zal deze in overleg met u worden gedagvaard, mogelijk gecombineerd met een beslaglegging.
  5. Zodra het vonnis van de rechtbank binnen is, wordt deze geëxecuteerd.
  6. In plaats van een dagvaardingsprocedure kan ook worden gekozen voor het indienen van een faillissementsaanvraag. Dit gaat in overleg met de medewerkers van de afdeling incasso.