Advocaat uurtarief
€ 139,-
excl. BTW en kantoorkosten

Arbeidsrecht

In geval van arbeidsrechtelijke kwesties kunt u als particulier (werknemer) of ondernemer (werkgever) Hogenkamp Advocaten vragen om juridische bijstand. De werkzaamheden beslaan de volgende gebieden:

Arbeidsovereenkomsten

U moet in dit geval denken aan het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten. Bij het beoordelen van arbeidscontracten wordt vooral de nadruk gelegd op de geldigheid van opzegtermijnen, concurrentie- en relatiebedingen, proeftijdbedingen etc.

Ontslagrecht

Wij staan zowel werknemers als werkgevers juridisch bij in ontslagprocedures. Het gaat dan om juridische procedures bij de kantonrechter of bij het UWV werkbedrijf maar ook om juridische bijstand ingeval werkgever en werknemer er gezamenlijk trachten uit te komen. In het laatste geval zullen wij u onder meer adviseren over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding en de opzegtermijn die in acht moet worden genomen.

Fusie en overname

In geval van fusie en overname van een bedrijf zijn de rechten en plichten van een werknemer of werkgever vaak onduidelijk. Op dit gebied hebben wij ruime expertise opgebouwd. Voor advies hierover kunt u daarom bij ons terecht.

Faillissement

Als werknemer verkeert u in een onzekere situatie indien uw werkgever failliet wordt verklaard. Advies over uw rechten en plichten kunt u bij ons inwinnen. In geval van een eventuele doorstart kunt u als werkgever bij ons terecht over de mogelijkheden die u hebt, bijvoorbeeld met betrekking tot afvloeiing van werknemers.

Concurrentiebeding

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. In de praktijk leidt dit onderwerp vaak tot geschillen tussen werknemers en (ex)werkgevers. Wij gaan na of het beding geldig is en of een succesvolle procedure kan worden gevoerd. Uiteraard verdient een minnelijke oplossing eerst de voorkeur!

Ook voor vragen met betrekking tot ziekte van werknemer of arbeidsongevallen adviseren wij u graag.