Advocaat uurtarief
€ 139,-
excl. BTW en kantoorkosten

Huurrecht

Hogenkamp Advocaten staat zowel huurders als verhuurders bij op het gebied van huurrecht.

Huurgeschillen

Indien u als ondernemer of als particulier een huurovereenkomst sluit (voor bijvoorbeeld een bedrijfsruimte of een woonruimte), kunnen er problemen tussen huurder en verhuurder ontstaan. Te denken valt daarbij aan door de huurder veroorzaakte overlast, het niet nakomen van de onderhoudsverplichting, het niet juist hanteren van de geldende opzegvereisten of betalingsachterstanden.

Juridische procedure

Mocht u in een huurconflict zijn beland, dan kunnen wij u juridisch bijstaan en voor u trachten om tot een correcte regeling te komen. Indien dit niet mogelijk is, dan kan in overleg worden besloten een procedure te starten. Het gaat dan meestal om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde pand. Mocht u als huurder met een dergelijke procedure te maken hebben, dan kunt u als vanzelfsprekend ook bij ons terecht voor advies en juridische bijstand.